Důchodová reforma

 Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel v důchodovém věku v populaci ĆR a k poklesu porodnosti se zvyšuje závislost počtu obyvatel, kteří čerpají příspěvky ze státního důchodového systému, na počtu obyvatel v produktivním věku. Státní důchodový systém, reprezentovaný do roku 2012 pouze jedním pilířem se dostává do deficitu a důchody se snižují. Každý obyvatel by tedy měl eliminovat svoji závislost na tomto prvním pilíři a spořit na penzi i jiným způsobem. Vedle stávajících finančních nástrojů od 1. 1. 2013 mají obyvatelé ČR k dispozici další dva pilíře důchodového systému.

II. pilíř důchodového pojištění – důchodové spoření

V souvislosti s uzákoněnou změnou penzijního systému, se od 1. 1. 2013 může vstupovat do II. pilíře důchodového systému a uzavírat Důchodové spoření. 

II. pilíř je založen na bázi dobrovolného fondového penzijního spoření (tzv. opt-out) v podobě vyvedení 3 % sociálního pojištění na soukromé individuální účty občanů ČR vedené u penzijních společností za podmínky dodatečné vlastní platby ve výši 2 % ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění.
Vstup do dobrovolného opt-outu bude umožněn lidem mladším 35 let. Jejich rozhodnutí je pak nevratné, ze systému již nebudou moci vystoupit. Zda využijí tento systém, či nikoli, se lidé, kterým bude v době vstupu zákona v platnost více než 35 let, budou moci rozhodnout v zásadě do konce prvního pololetí 2013.

III. pilíř důchodového pojištění – doplňkové důchodové spoření

V souvislosti s uzákoněnou změnou penzijního systému, se od 1. 1. 2013 mění i podmínky pro stávající penzijní připojištění, které bude transformováno do Penzijních společností jako Doplňkové důchodové spoření.
Pro penzijní připojištění uzavřené nejpozději do 30.11. 2012 s platností od 1.12.2012 budou platit podmínky Penzijních plánů i po transformaci Penzijního fondu.  Zejména se jedná o Garanci nezáporného zhodnocení. „po dodržení podmínek dostane klient vždy minimálně to, co naspořil“
Bude-li příspěvek účastníka 1000 Kč měsíčně, zvýší se státní příspěvek z max. 150 Kč na 230,- Kč měsíčně, Pro měsíční příspěvek nižší, než 300 Kč měsíčně – je státní příspěvek 0 Kč!!! (Minimální sjednaná měsíční úložka pro nárok na státní příspěvek bude 300,- Kč. Pro úložky od 300 do 999 Kč činí státní příspěvek 90 Kč + 20% z částky přesahující 300,- Kč.)

UNISEX – jednotné podmínky pro muže a ženy


V rámci pojištění jsou ženy díky menšímu riziku zvýhodněny na straně rizikového pojistného. Nejvýraznější rozdíly oproti tarifům pro muže jsou nyní u pojištění pro případ smrti. Pojišťovny zatím účtují ženám méně, protože se v průměru dožívají vyššího věku a bývají opatrnější než muži.


Tato praxe skončí nejpozději 21. prosince 2012. Ovšem pouze u nově uzavíraných smluv. Evropské pojišťovny budou během letošního roku muset zásadně upravit sazby pojistného u některých typů pojištění, například u životního či pojištění nemoci. Nutí je k tomu rozhodnutí Soudního dvora a ženy tak za pojištění budou platit stejně jako muži. Pro drtivou většinu žen to znamená jediné - zdražení životních pojistek o stovky až  tisíce korun měsíčně.

Předdůchod

S předdůchodem do důchodu o pět let dříve. Neplatí to však pro každého

Od ledna příštího roku by lidé mohli začít čerpat takzvané předdůchody. Ovšem pozor, nepleťte si je s předčasnými důchody. Ty mají naprosto odlišná pravidla.

Předdůchodce totiž před tím, než mu bude vyplácena nekrácená starobní penze, čerpá peníze ze svého. Přesněji z toho, co si naspořil v penzijním připojištění.

To předčasný starobní důchodce dostává penzi od státu z průběžného důchodového systému ještě před dosažením důchodového věku. Částku, kterou ve formě důchodu po celý zbytek života bude brát, má bohužel krácenu. Je to daň tomu, že odešel do penze dříve, než měl.

Shrnutí: pravidla pro poskytování předdůchodu
Zavedením takzvaných předdůchodů politici mysleli především na ty, kteří pár let před penzí přijdou o práci a zůstanou evidováni na úřadu práce. Právě předdůchod jim umožní mít z čeho žít po dobu, než získají nárok na nekrácenou starobní penzi.

Předdůchod ovšem nebude moci pobírat úplně každý. Podmínkou totiž je, abyste si na něj naspořili (vlastními úložkami, případně příspěvky od zaměstnavatele) dostatečně vysokou sumu v penzijním připojištění. Uspořené peníze si pak budete moci postupně vybírat už pět let před dovršením důchodového věku.
Předdůchodce bude muset mít ušetřenu alespoň takovou částku, aby po celou dobu výplaty předdůchodu mohl měsíčně pobírat 30 procent průměrné mzdy. Pokud bychom počítali se současnou výší průměrné mzdy 24 626 korun, pak by to bylo zhruba 7 400 korun každý měsíc.

Člověk, který by chtěl předdůchod využít pět let před odchodem do penze, by tak za současných podmínek musel mít na penzijním připojištění uloženo zhruba 450 tisíc korun.

Výplatu předdůchodu nebude možné přerušit ani pozastavit, pokud se člověk v průběhu čerpání opět vrátí do práce, předdůchod bude i nadále vyplácen. Po celou dobu čerpání předdůchodu za vás bude stát platit zdravotní pojištění.

Pravidla pro vyplácení předdůchodů schválila Poslanecká sněmovna, čeká se na posvěcení Senátem. Pokud projdou i zde, což se víceméně předpokládá, a zákon podepíše i prezident, měla by platit od ledna 2013 (více si můžete přečíst zde).


Připomenutí: co je předčasný starobní důchod
O předčasný starobní důchod může požádat člověk, který splní podmínky zákona o důchodovém pojištění. Především musí získat potřebnou dobu pojištění stanovenou pro řádný starobní důchod. A zároveň mu do dosažení důchodového věku (ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává) chybí nejvýše:
• tři roky, pokud je jeho důchodový věk nižší než 63 let nebo
• pět let, pokud je jeho důchodový věk alespoň 63 let a je mu alespoň 60 let (platí nejdříve pro muže narozené v roce 1953 a ženy narozené v roce 1956, které nevychovaly žádné dítě).
V praxi to bude znamenat, že lidé s důchodovým věkem nižším než 63 let tak budou mít šanci odejít do penze o tři roky dříve. Až o pět let předčasně pak budou moci po dosažení šedesátky odejít do důchodu ti, jejichž důchodový věk je 63 a více let.
Požádáte-li o předčasný starobní důchod, musíte počítat s tím, že vám bude trvale krácen. Zároveň se připravíte o možnost požádat o řádný starobní důchod ve chvíli, kdy dosáhnete důchodového věku. O kolik vám bude váš důchod krácen, bude záviset na délce doby, která vám bude chybět do dosažení řádného důchodového věku.

Zdroj: http://finance.idnes.cz/rozdil-mezi-predcasnym-duchodem-a-predduchodem-fri-/penze.aspx?c=A121010_162216_penze_bab

Kontakt


Ing. Vladimír Votava
E-mail votava@pracespenezi.cz
Tel.: +420 777 856 050

Alena Macková (asistentka)
E-mail: mackova@pracespenezi.cz
Tel.: +420 730 518 586